ผู้นำรุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้120คนมีข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(VOVWORLD) -  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ณ นครเกิ่นเทอ คณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเวียดนามได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรชุมชนสังกัดมหาวิทยาลัยอานยางจัดการสัมมนา “ข้อคิดริเริ่มผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นใหม่ 2018: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง” 
ผู้นำรุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้120คนมีข้อคิดริเริ่มเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - ảnh 1ภาพการสนทนา (tapchicongsan.org.vn)

โดยมีผู้แทน 120 คนจาก 10 ประเทศอาเซียนเข้าร่วม บรรดาผู้แทนได้วิจัยและสังเกตผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และชีวิตของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อมีข้อเสนอแนะในการลดความเสียหาย และช่วยเหลือการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ในกรอบการเยือนเวียดนามเป็นเวลา 5 วัน บรรดาผู้นำรุ่นใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไปทัศนศึกษาสถานที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดต่างๆ เช่นจังหวัดอานยาง นครเกิ่นเทอและจังหวัดบากเลียว เป็นต้น เพื่อหารือและเสนอโครงการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยรวบรวมคำปรึกษาจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด