ผู้นำเวียดนาม-จีนได้แสดงความพึงพอใจต่อพัฒนาการใหม่ที่ดีงามในความสัมพันธ์ทวิภาคี

(VOVworld)-ในการเจรจาทวิภาคีหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชนจีน ประธานประเทศจีนสีจิ้นผิงได้ยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญต่อความร่วมมือมิตรภาพกับเวียดนามส่วนประธานประเทศเวียดนามเจืองเตินซางก็ได้ย้ำถึงนโยบายพื้นฐานและยาวนานของเวียดนามในการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านกับจีน พร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อนำความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่

(VOVworld)-ในการเจรจาทวิภาคีหลังพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชนจีน ประธานประเทศจีนสีจิ้นผิงได้ยืนยันว่าจีนให้ความสำคัญต่อความร่วมมือมิตรภาพกับเวียดนามส่วนประธานประเทศเวียดนามเจืองเตินซางก็ได้ย้ำถึงนโยบายพื้นฐานและยาวนานของเวียดนามในการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านกับจีน พร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อนำความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ 

ผู้นำเวียดนาม-จีนได้แสดงความพึงพอใจต่อพัฒนาการใหม่ที่ดีงามในความสัมพันธ์ทวิภาคี - ảnh 1

ผู้นำทั้งสองประเทศได้แสดงความพึงพอใจต่อพัฒนาการใหม่ที่ดีงามในความสัมพันธ์ทวิภาคีและชื่นชมการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์รวมทั้งเอกสารความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆในโอกาสการเยือนนี้ รวมทั้งเห็นพ้องกันว่าจะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันในระดับสูง ผลักดันให้กระทรวงหน่วยงานและท้องถิ่นรวมทั้งองค์การสังคมและเยาวชนเสริมสร้างความเข้าใจกันระหว่างประชาชนสองประเทศ ปรับปรุงเเละกระชับบทบาทของระเบียบความร่วมมือทวิภาคีต่างๆโดยเฉพาะคณะกรรมการชี้นำความร่วมมือทวิภาคีเวียดนาม-จีนเพื่อนำความร่วมมือระหว่างสองประเทศบรรลุความคืบหน้าใหม่ๆ
ในด้านความร่วมมือทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะเพิ่มความหลากหลายให้แก่เนื้อหาความสัมพันธ์ร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านผ่านการชี้นำให้หน่วยงานของทั้งสองประเทศแปรแนวทางความตกลงร่วมมือที่ได้ลงนามกันพร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยวเป็นต้น โดยเฉพาะพยายามเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศเป็น6หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี2015 ประธานประเทศเวียดนามได้แสดงความปรารถนาให้ฝ่ายจีนขยายการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในเวียดนามต่อไป
ผู้นำทั้งสองท่านได้ชื่นชมการที่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านการป้องกันประเทศฉบับแก้ไข กฎระเบียบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการร่วมมือบริหารจุดผ่านแดนทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือในการสร้างสรรค์แนวชายแดนแห่งสันติภาพ มิตรภาพ ร่วมมือและพัฒนา ในการนี้ท่านเจืองเตินซางและท่านสีจิ้นผิงได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาพร้อมทั้งตกลงกันว่าจะธำรงการสนทนาเกี่ยวกับปัญหาทางทะเลและปฏิบัติข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการพื้นฐานที่ชี้นำการแก้ไขปัญหาทางทะเลระหว่างเวียดนาม-จีนอย่างจริงจัง แก้ไขความพิพาทอย่างสันติ ร่วมแสวงหามาตรการระยะยาวที่สมเหตุสมผล ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมทั้งสันติภาพในทะเลตะวันออก ปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี ตลอดจนดำเนินโครงการร่วมมือในด้านที่ไม่อ่อนไหวเกี่ยวกับทะเลเช่นโครงการกู้ภัยร่วมกันในทะเล โครงการวิจัยการบริหารสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเกาะในอ่าวตะวันออก โครงการวิจัยชั้นตะกอนสมัยโฮโลซิน บริเวณเขตที่ราบแม่น้ำแดงและแม่น้ำฉางเจียง ประธานประเทศเจืองเตินซางได้ย้ำถึงปัญหาการประมงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและผลประโยชน์ของชาวประมงเวียดนามหลายล้านคน เสนอให้ทั้งสองฝ่ายกระชับความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของชาวประมง โดยทางกระทรวงเกษตรของทั้งสองประเทศควรประสานงานกันอย่างแน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพในการเปิดโทรศัพท์สายด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลของชาวประมง
ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันในการกระชับความร่วมมือและประสานงานในฟอรั่มพหุภาคีต่างๆเช่นสหประชาชาติ องค์การการค้าโลก ฟอรั่มความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชีย-แปซีฟิก ฟอรั่มความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป ฟอรั่มภูมิภาคอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน เป็นต้น เพื่อร่วมกันธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญไพบูรณ์ของภูมิภาคและโลก หลังการเจรจาประธานเจืองเตินซางและประธานสีจิ้นผิงได้เป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงร่วมมือทวิภาคี10ฉบับ ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด