ผู้นำเวียดนามและฝรั่งเศสเห็นพ้องเนื้อหาร่วมมือที่สำคัญๆ

(VOVWORLD) - ในโอกาสการเยือนฝรั่งเศสของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ทั้งสองฝ่ายได้ออกแถลงการณ์ร่วม โดยชื่นชมการพัฒนาของความสัมพันธ์ทวิภาคีในตลอด 45 ปีที่ผ่านมา ย้ำถึงความประสงค์ที่จะพัฒนาและทำให้ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสที่ได้รับการลงนามเมื่อปี 2013 มีความลึกซึ้งมากขึ้น 
ผู้นำเวียดนามและฝรั่งเศสเห็นพ้องเนื้อหาร่วมมือที่สำคัญๆ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่องกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส (vietnamplus)

ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน เช่นการเมือง การทูต กลาโหม ความมั่นคง เศรษฐกิจ การลงทุนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ผู้นำเวียดนามและฝรั่งเศสได้ยืนยันถึงการให้ความสำคัญต่อกฎบัตรสหประชาชาติ และให้คำมั่นที่จะให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและระบอบการเมืองของแต่ละฝ่าย ผลักดันการพัฒนาของโลกที่มีหลายขั้วและลัทธิพหุภาคีบนพื้นฐานการให้ความเคารพกัน มีความเสมอภาค ความยุติธรรมและความร่วมมือบนเจตนารมณ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งย้ำถึงความสำคัญของการผลักดันและปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานต่างๆให้สอดคล้องกับเป้าหมายและหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ และคำมั่นระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเพื่อการพัฒนาของแต่ละประเทศ

เวียดนามและฝรั่งเศสได้ย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปหรืออียู ยืนยันถึงการสนับสนุนความพยายามมุ่งสู่การยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-อียูให้พัฒนาขึ้นเป็นความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และส่งเสริมการเข้าร่วมที่นับวันเข้มแข็งมากขึ้นของสหภาพยุโรปต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์ที่อาเซียนมีบทบาทเป็นแกนนำ

ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนเวียดนาม-อียูทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งความมั่นคงทางทะเล ย้ำถึงความสำคัญของการให้ความเคารพอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ตลอดจนการแก้ไขการพิพาทอย่างสันติ ไม่ใช้หรือข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง ธำรงความมั่นคง เสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทุกเขตทะเลและมหาสมุทร ให้ความเคารพหลักการของกฎหมายสากล สนับสนุนความพยายามของอาเซียนและจีนเพื่อปฏิบัติดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ และบรรลุซีโอซีโดยเร็ว

ตามแถลงการณ์ร่วม  เวียดนามและฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาของแต่ละฝ่ายในการศึกษาในประเทศตน ยืนยันถึงการถือความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆคือเสาหลักของความร่วมมือทวิภาคี มีส่วนร่วมผลักดันการเชื่อมโยงและความสามัคคีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่า การเยือนของเลขาธิการใหญ่พรรคฯเหงียนฟู้จ่องจะสร้างนิมิตหมายให้แก่ระยะใหม่ในการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ฝรั่งเศส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด