ผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศคนใหม่

(VOVworld) –บรรดาเอกอัครราชทูตต้องปฏิบัติงานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเป็นอย่างดี อำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือพวกเขาเพื่อให้สถานทูตเวียดนามประจำต่างประเทศเป็นชายคาร่วมของชาวรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ

(VOVworld) –บ่ายวันที่๑๙เดือนนี้ ณ ทำเนียบรัฐบาล ท่านเหงวียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเวียดนาม๑๙ท่านและกงสุลใหญ่เวียดนาม๒ท่าน ก่อนที่จะเดินทางไปรับหน้าที่ในต่างประเทศตามวาระปี๒๐๑๓ถึงปี๒๐๑๖โดยย้ำว่า บรรดาเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ควรเชิดชูความรับผิดชอบ พยายามปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งเพื่อปฏิบัติแนวทางดังกล่าว ก่อนอื่นต้องเข้าใจแนวทาง นโยบายของพรรคและรัฐซึ่งไม่เพียงแต่แนวทางต่างประเทศเท่านั้นหากต้องเข้าใจทั้งนโยบายด้านเศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศและความมั่นคงเพื่อสามารถรับมือและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ เน้นขยายการเมืองการทูตบนเจตนารมณ์แห่งความไว้วางใจ มิตรภาพและความเข้าใจกันให้นับวันลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อผลักดันการทูตเพื่อเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ และแสดงความประสงค์ว่า หัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศจะมีกิจกรรมทางทูตที่จริงจังเพื่อให้มิตรประเทศเข้าใจและสนับสนุนแนวทางต่างประเทศและทัศนะของเวียดนามในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ โดยเฉพาะ ในการต่อสู้กับอิทธิพลที่เป็นอริ ปกป้องอธิปไตยเหนือน่านน้ำ และเกาะแก่งของปิตุภูมิและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน  รัฐบาลอำนวยความสะดวกเพื่อให้สำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี บรรดาเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่ ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของชมรมชาวเวียดนามที่กำลังอาศัย ศึกษาและปฏิบัติงานในต่างประเทศ สร้างสรรค์สำนักงานที่สามัคคี เข้มแข็งมั่นคง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี มีส่วนร่วมปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่สร้างสรรค์และพิทักษ์ปิตุภูมิให้เป็นผลสำเร็จ

ผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศคนใหม่ - ảnh 1
ท่าน เหงียนฟู๊จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานตัวแทนเวียดนามประจำต่างประเทศ

บ่ายวันที่ 18 มิถุนายน ณ สำนักงานคณะกรรมการกลางพรรค ท่าน เหงียนฟู๊จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ให้การต้อนรับและมอบหมายหน้าที่ให้แก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่เวียดนามประจำ 19 ประเทศวาระปี 2013-2016 ที่ประธานประเทศเพิ่งแต่งตั้ง ในการนี้ ท่าน เหงียนฟู๊จ๋องได้กำชับให้หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามประจำต่างประเทศยืนหยัดปฏิบัติตามแนวทางการปฏิวัติของประเทศ รวมทั้งนโยบายต่างประเทศ ยืนหยัดปฏิบัติตามมติฉบับต่างๆเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศของพรรคเพื่อประยุกต์ใช้และแปรรูปการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม “นั่นคือแนวทางที่อิสระ สันติภาพ เพิ่งพาตนเอง ร่วมมือ พัฒนา มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่าย เวียดนามเป็นมิตรกับทุกประเทศ เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ เป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อประชาคมระหว่างประเทศซึ่งการเดินหน้ามีความหมายสำคัญที่สุด ร่วมมือกันเพื่อความเสมอภาคบนพื้นฐานให้ความเคารพต่อกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่แทรกแซงกิจการภายในของอีกฝ่าย เพื่อผลประโยชน์ของชาติ ยืนหยัดปฏิบัติแนวทางของพรรค มีความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของประชาชาติ ยืนหยัดรักษาหลักการแต่มีความคล่องตัวและความคิดสร้างสรรค์ รู้จักใช้ประโยชน์ในความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสและความท้าทาย หุ้นส่วนและเป้าหมาย ความร่วมมือและการต่อสู้นบนพื้นฐานหลักการสอดแทรกกับนโยบายที่คล่องตัว สร้างบรรยากาศที่สันติ เสถียรภาพเพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยให้เป็นผลสำเร็จ”  ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ยังย้ำว่า ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีจำนวนมาก ซึ่งพวกเขายังคงมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ ดังนั้น บรรดาเอกอัครราชทูตต้องปฏิบัติงานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเป็นอย่างดี อำนวยความสะดวก ให้การช่วยเหลือพวกเขาเพื่อให้สถานทูตเวียดนามประจำต่างประเทศเป็นชายคาร่วมของชาวรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด