ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชื่นชมการตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊ก

(VOVWORLD) - หลังจากที่ติดตามการตอบกระทู้ถามของนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กในการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 นายเหงียนกวางท้าย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตด๊งดา กรุงฮานอยได้ชื่นชมว่า คำตอบของนายกรัฐมนตรีชัดเจน น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีการเสนอมาตรการแก้ไขในเวลาข้างหน้าอีกด้วย

ส่วนนางฟานถิซวน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครฮาลองได้เห็นพ้องกับทัศนะ “รัฐบาลปฏิบัติคือต้องพูดได้ทำได้” “ดิฉันเห็นด้วยกับทัศนะของนายกรัฐมนตรี เช่น ต้องตรวจสอบและปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและเจ้าหน้าที่ที่ขาดทักษะความสามารถและขาดคุณธรรมไม่ได้รับความไว้วางใจโดยไม่ต้องรอถึงเวลาหมดวาระ ดิฉันก็มีความปรารถนาว่า รัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้เด็ดขาดเพื่อให้ประเทศเรานับวันพัฒนามากขึ้น”

คุณหวูหิวแก๋ว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครหายเยือง จังหวัดหายเยืองได้แสดงความสนใจต่อปัญหาการลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน ระหว่างเขตชนบทกับเขตตัวเมือง เขตเขากับเขตที่ราบที่กำลังมีแนวโน้มมากขึ้นโดยแสดงความปรารถนาว่า “ในเวลาข้างหน้า ขอให้สภาแห่งชาติ พรรคและรัฐมีนโยบายที่สอดคล้องมากขึ้น ซึ่งต้องเน้นลงทุนมากขึ้นต่อเขตที่ห่างไกลความเจริญและเขตชนบทเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและความอยุติธรรมในสังคม หากทำได้เช่นนั้น ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในเขตชนบทและเขตที่ห่างไกลความเจริญจะมีความไว้วางใจต่อแนวทางและนโยบายของพรรค ผมคิดว่า ต้องมีกลไกเพื่อนำเยาวชนและปัญญาชนที่ดีมาทำงานในเขตชนบทและเขตที่ห่างไกลความเจริญและลงทุนให้แก่โครงสร้างพื้นฐานในเขตเหล่านี้เพื่อลดช่องว่างให้ได้”

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนยังแสดงความเชื่อมั่นว่า มาตรการแก้ไขและการชี้นำอย่างเด็ดขาดในทุกด้านในเวลาที่จะถึงของนายกรัฐมนตรีในการตอบกระทู้ถามครั้งนี้จะเอื้อให้แก่การพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด