ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศมีความไว้วางใจต่อรัฐสภาสมัยที่ 14

(VOVworld) – การประชุมรัฐสภาเวียดนามครั้งที่ 1 สมัยที่ 14 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเนื่องจากเป็นการประชุมที่สร้างพื้นฐานให้แก่ปฏิบัติการของรัฐสภาในสมัยนี้

(VOVworld) – การประชุมรัฐสภาเวียดนามครั้งที่ 1 สมัยที่ 14 ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอยเมื่อเช้าวันที่ 20 กรกฎาคม โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเนื่องจากเป็นการประชุมที่สร้างพื้นฐานให้แก่ปฏิบัติการของรัฐสภาในสมัยนี้ 

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศมีความไว้วางใจต่อรัฐสภาสมัยที่ 14 - ảnh 1
ภาพประกอบข่าว

คุณฝามซวนตว่าน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอำเภอเฉิ๊นเอียน จังหวัดเอียนบ๊ายได้แสดงความคิดเห็นว่า “ในการประชุมครั้งนี้ ผมมีความปรารถนาว่า รัฐสภาจะเลือกแกนนำที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศและรับใช้ประชาชนได้ดีขึ้น หวังว่า ผู้แทนรัฐสภาจะมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยเฉพาะบูรณะภาพแห่งดินแดนเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านสวัสดิการสังคม ควรให้ความสนใจต่อนโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ผู้สูงอายุและผู้พิการมากขึ้น”
ส่วนคุณโงจี๊ลอง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเก่าไย๊ กรุงฮานอยได้ชื่นชมบทปราศรัยของท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม โดยเฉพาะคำเรียกร้องต่างๆของท่านต่อที่ประชุมเพราะนี่ก็เป็นความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ “รัฐสภาเป็นองค์การนิติบัญญัติ จัดทำกลไกและประกาศกฎหมาย ดังนั้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศมีความปรารถนาว่า กฎหมายแต่ละฉบับต้องเข้าสู่ชีวิตและรัฐสภาต้องประกาศระเบียบกฎหมายที่ป้องกันการฉกฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่มเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายต่อรัฐ สังคมและประชาชน นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังมีความปรารถนาคือ รัฐสภาต้องแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาดและปฏิบัติบทบาทของตนในทุกด้าน โดยเฉพาะในการตรวจสอบการคอร์รัปชั่น การลงทุนและบุคลากร ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคได้สั่งให้ทำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นประสิทธิภาพ มีคุณภาพและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง”
นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลายคนยังแสดงความปรารถนาว่า ผู้แทนรัฐสภาสมัยใหม่จะพัฒนาความรับผิดชอบ ปฏิบัติคำมั่นที่ได้ให้ไว้กับประชาชนและปฏิบัติบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมเพื่อเสนอความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อรัฐสภา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด