ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาสมัยที่ 14

(VOVworld) - บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังคงเรียกร้องให้ผู้แทนรัฐสภาแสดงความคิดเห็น เพื่อมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุต่างๆ เช่น ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การทุจริตคอรัปชั่น

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาสมัยที่ 14 - ảnh 1
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาสมัยที่ 14

(VOVworld) - วันที่ 20 กรกฎาคม ได้มีการเปิดการประชุมนัดแรกรัฐสภาสมัยที่ 14 โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาสมัยที่ 14 ในการตรวจสอบและตัดสินใจปัญหาที่สำคัญๆของประเทศ นาง เหงวียนทูถวี ในแขวงด่งเติม นครเอียนบ๊ายได้เผยว่า“พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า ในวาระปี 2016 – 2021 รัฐสภาจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายที่สำคัญๆ โดยเฉพาะนโยบายต่างๆสำหรับเขตเขาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งมากขึ้น  ส่วนบรรดาผู้แทนรัฐสภาจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดีตามความปรารถนาของประชาชน”
บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งยังคงเรียกร้องให้ผู้แทนรัฐสภาแสดงความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาที่ร้อนระอุต่างๆ เช่น ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การทุจริตคอรัปชั่น
อีกหนึ่งปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจก็คือการสร้างสรรค์องค์กรพรรคและทางการปกครองท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะรัฐสภา รัฐบาลและทางการท้องถิ่นทุกระดับ ตลอดจนการจัดทำกฎหมายของรัฐสภาและการบริหารชี้นำการปฏิรูประเบียบราชการของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด