ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(VOVWORLD) -วันที่10มีนาคม ชาวไทยในเวียดนามจำนวนมากร่วมไปลงคะแนนเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 

ที่กรุงฮานอยผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้ออกมาใช้เลือกตั้งอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดทำการ ๙.๓๐ น. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ทำงานในบริษัทห้างร้านต่าง ๆ และศึกษาหรือสอนในมหาวิทยาลัยในกรุงฮานอยและจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือของเวียดนาม

ในช่วงเวลากำหนดจัดการลงคะเเนนคือระหว่าง ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ๒๘๙ คน จากผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบคูหา ๓๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ซึ่งจะนำไปนับรวมกับผู้ใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์ต่อไป.

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 1นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย  กับเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 2บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่เช้า 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 3

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 4 ท่านทูตไทยถ่ายรูปกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 5
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 6
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 7แนะนำรายละเอียด 
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 8
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 9
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 10
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 11
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 12
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไทยที่พำนักในเวียดนามเริ่มไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร - ảnh 13 ทางสถานทูตได้เตรียมเครื่องดื่มไว้ให้บริการผู้ที่มาลงคะแนนเลือกตั้ง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด