ผลักดันการขยายตัวของจังหวัดอานยางให้อยู่ในระดับปานกลางของประเทศ

(VOVWORLD) -วันที่19สิงหาคม ประธานประเทศเจิ่นด่ายกวางพร้อมคณะปฏิบัติงานส่วนกลางได้ประชุมกับพรรคสาขา ทางการและประชาชนชนเผ่าต่างๆในจังหวัดอานยาง
ผลักดันการขยายตัวของจังหวัดอานยางให้อยู่ในระดับปานกลางของประเทศ - ảnh 1 ภาพของการประชุม

ในการนี้ ท่าน เจิ่นด่ายกวางได้กำชับให้จังหวัดอานยางยกระดับคุณภาพการวางผังโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ-สังคมและตัวเมือง ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน  เน้นลงทุนพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมและระบบคมนาคม สร้างความเชื่อมโยงกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการพัฒนาการเกษตร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการเกษตร ผลักดันการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีกลไกและนโยบายเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการลงทุนในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จังหวัดอานยางต้องเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลักผ่านนโยบายส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของคนและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัด.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด