ผลักดันการบริหารการเงินสาธารณะอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและยุติธรรม

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่3ตุลาคม ธนาคารโลกประจำเวียดนามได้เผยว่า รัฐบาลเวียดนามและธนาคารโลกได้ประกาศรายงาน “ประเมินค่าใช้จ่ายสาธารณะของเวียดนาม นโยบายงบประมาณเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน มีประสิทธิภาพและยุติธรรม” 

เป้าหมายของการจัดทำรายงานดังกล่าวก็เพื่อมีส่วนช่วยรัฐบาลวางนโยบายและโครงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ เป้าหมายการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจผสานกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการประเมินนโยบายเกี่ยวกับรายรับ รายจ่ายและการควบคุมหนี้สาธารณะอย่างมีภาวะวิสัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี2012-2015  รายงานได้ชี้ชัดถึงแนวโน้มของรายรับและรายจ่าย การกู้เงินของธนาคารชาติในเวลาที่ผ่านมา ผลงานที่ได้บรรลุ ข้อจำกัดและความท้าทายด้านงบประมาณ การปรับปรุงนโยบายและการควบคุมการเงินสาธารณะในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว  รายงานดังกล่าวยังเสนอมาตรการต่างๆเพื่อค้ำประกันการพัฒนาของเวียดนามและมาตรการช่วยเหลือผู้ยากจน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด