ผลักดันการผสมผสานและเพิ่มสิทธิด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

(VOVWORLD) - ผลักดันการผสมผสานและเพิ่มสิทธิด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง นี่คือหัวข้อของการสนทนานโยบายระดับสูงสตรีและเศรษฐกิจในเอเปก 2017 ซึ่งจะมีขึ้น ณ เมืองเว้ในระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน โดยมีจะผู้แทน 700 คนเข้าร่วม 

ในกรอบฟอรั่มจะมีการจัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ การประชุมหุ้นส่วนสนทนานโยบายเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจในเอเปก การสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจในเอเปก และการสนทนานโยบายระดับสูงเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ โดยการสนทนานโยบายระดับสูงคือเวทีเพื่อให้บรรดารัฐมนตรีเห็นพ้องที่จะออกแถลงการณ์ด้วยข้อเสนอด้านนโยบายเกี่ยวกับการผลักดันให้สตรีเข้าร่วมเศรษฐกิจเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้นำเอเปก 2017 ในเดือนพฤศจิกายนปี 2017 ณ นครดานัง นอกรอบฟอรั่มยังมีการจัด 7 กิจกรรม เช่นการประชุม การสัมมนาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

การจัดการสนทนาเป็นโอกาสเพื่อยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ สตรี เศรษฐกิจและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก มีส่วนร่วมผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างนักธุรกิจสตรีในเอเปก สร้างโอกาสเพื่อให้ผู้ประกอบการและนักธุรกิจสตรีเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าและการจัดสรรของภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด