ผลักดันการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม

(VOVworld) –ในปี 2013 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะเสร็จสิ้นกรอบนโยบายเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์และพยายามนำมูลค่าการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 2 เท่าในเวลาที่จะถึง

ผลักดันการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม - ảnh 1
การประชุมเผยแพร่มติ 52 เกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (baohaiquan.vn)

(VOVworld) – มติ 52 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้มีกรอบทางนิตินัยขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการค้าที่สมบูรณ์เพือ รวมทั้งการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในการกล่าวปราศรัยใน “การประชุมเผยแพร่มติ 52 เกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งจัดโดยกรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย นาย เฉิ่นต๊วนแอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ย้ำว่า การเพิ่มความสมบูรณ์ของนโยบายเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในแผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานะและบทบาทของประเทศ นาย เฉิ่นต๊วนแอง ยังเผยต่อไปว่า ปัจจุบัน การพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพที่มีอยู่โดยเมื่อปี 2012 รายได้จากการค้าปลีกของการค้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2013 กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะเสร็จสิ้นกรอบนโยบายเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์และพยายามนำมูลค่าการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 2 เท่าในเวลาที่จะถึงเวียดนามกำลังอยู่ในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลอย่างกว้างลึก การค้าอิเล็กทรอนิกส์จึงกลายเป็นสะพานเชื่อม เป็นเครื่องมือสำคัญของเศรษฐกิจ ตลอดจนของสถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มมูลค่าการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการเป็นเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่สถานประกอบการเมื่อปฏิบัติการค้าอิเล็กทรอนิกส์”

มติ 52 เกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์จะที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2013 เป็นต้นไปมี 7 บรรพ 80 มาตราที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนาม พร้อมทั้งเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่กรอบทางนิตินัย ในการนี้ กรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้แนะนำเว็บไซต์เกี่ยวกับการบริหารการทำธุรกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อยู่ www.online.gov.vn./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด