ผลักดันการวิจัยและพยากรณ์เรื่องใหม่ๆของการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก

(VOVWORLD) - คณะกรรมการชี้นำระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกต้องผลักดันการวิจัย ประเมินและพยากรณ์เกี่ยวกับปัญหาใหม่ๆของการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก และเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอฉบับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

 นี่คือคำสั่งของนาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำระหว่างหน่วยงานว่าด้วยการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก ในสภาวการณ์ที่แนวโน้มความร่วมมือ การสนทนาและการเชื่อมโยงในโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลง ต้องผลักดันการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยคณะกรรมการฯต้องผลักดันการวิจัย ประเมินและพยากรณ์เกี่ยวกับปัญหาใหม่ๆของการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและการเจรจาเอฟทีเอ สำหรับงานด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก นาย เวืองดิ่งเหวะ ได้สั่งให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเป็นฝ่ายรุกและปฏิบัติ หน้าที่ของหน่วยงานและท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคและมติของรัฐบาล สร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจและการลงทุนที่สะดวกให้แก่สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด