ผลักดันการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔

(VOVWorld)-เมื่อเช้าวันที่๕เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ปี๒๐๑๗ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนารัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔  วิสัยทัศน์และมาตรการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”  
ผลักดันการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔ - ảnh 1
ภาพของการสัมมนา
(Photo: vietnamplus.vn)
(VOVWorld)-เมื่อเช้าวันที่๕เมษายน ณ กรุงฮานอย สำนักงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กรุงฮานอยได้ประสานงานกับเครือบริษัทข้อมูลระหว่างประเทศหรือไอดีจีเวียดนามจัดการสัมมนาเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ปี๒๐๑๗ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนารัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔  วิสัยทัศน์และมาตรการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”  โดยบรรดาผู้แทนได้เห็นว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่๔จะสร้างทั้งโอกาสและความท้าทาย  โดยสำนักรัฐบาล องค์การและสถานประกอบการต่างๆต้องเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  การจัดทำฐานข้อมูล  ปฏิบัติมาตรการรักษาความมั่นด้านการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ 
รายงานของสหประชาชาติระบุว่า เวียดนามอยู่อันดับที่๘๙ในจำนวนทั้งหมด๑๙๓ประเทศเกี่ยวกับดัชนีการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น๑๐อันดับเมื่อเทียบกับปี๒๐๑๔และอยู่อันดับที่๖ในอาเซียน  รวมทั้งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ในระดับสูง
ส่วนรายงานของสำนักงานที่เกี่ยวข้องได้ระบุว่า ประชากรร้อยละ๕๕ใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต  ซึ่งถือว่าในระดับสูงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลก  นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์ปี๒๐๑๖ได้มีการเปลี่ยนแปลง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด