ผลักดันการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ GMS การผสมผสาน การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - การประชุมผู้นำประเทศในเขตอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงขยายวงหรือGMS ครั้งที่ 6 และการประชุมผู้นำความร่วมมือเขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา ลาวและเวียดนามหรือ CLV ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้น ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม ในกรอบการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 30 มีนาคม จะมีการจัดการประชุมผู้บริหารสถานประกอบการ GMS

การประชุม GMS ได้รับการจัดขึ้นตามความคิดริเริ่มของเวียดนาม ซึ่งคาดว่า จะมีตัวแทนกว่า 1000 คนจากเวียดนามและประเทศต่างๆเข้าร่วมเพื่อผลักดันการพบปะสังสรรค์ระหว่างสถานประกอบการทั้งภายในและนอกภูมิภาค กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์เขตอนุภูมิภาคที่เจริญรุ่งเรือง ผสมผสานและยุติธรรม นาง เจิ่นบ๋าวหงอก รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจและหัวหน้าคณะกรรมการดูแลเนื้อหาของที่ประชุมผู้นำ GMS6 ได้เผยว่า“วัตถุประสงค์การของการประชุมครั้งนี้คือเพื่อสร้างโอกาสให้สถานประกอบการได้พบปะสังสรรค์และเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ในกรอบการประชุม นอกเหนือจากการสัมมนาและการประชุมเพื่อหารือถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรและการค้าแล้ว จะมีการจัดโซนต่างๆเพื่อให้สถานประกอบการพบปะพูดคุยกัน หวังว่า จากเนื้อหาต่างๆดังกล่าว สถานประกอบการจะผลักดันการสนทนากับภาครัฐและอำนวยความสะดวกให้แก่การเชื่อมโยงกับสถานประกอบการนอกภูมิภาค”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด