ผลักดันการเชื่อมโยงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่31สิงหาคม คณะผู้แทนของรัฐสภาเวียดนามนำโดยนาย ฝุ่งก๊วกเหียน รองประธานรัฐสภาได้มีการพบปะกับคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม หน้าที่และมาตรการปฏิบัติเป้าหมายการขยายตัวปี2017ของทางการนคร แนวทางและหน้าที่ในปี2018
ผลักดันการเชื่อมโยงในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1ภาพของการประชุม 

ในการนี้ นาย ฝุ่งก๊วกเหียนได้กำชับว่า นครเกิ่นเทอเป็นศูนย์กลางของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง  โดยต้องเน้นการพัฒนาตามส่วนลึก  กำหนดเสาหลักพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรและส่งเสริมความเชื่อมโยงในเขต  ซึ่งมาตรการที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงในเขตคือ ต้องส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและคมนาคม  ซึ่งเกิ่นเทอต้องเป็นท้องถิ่นนำหน้าในการพัฒนาเขต

ในวันเดียวกัน รองประธานรัฐสภาได้เดินทางไปเยือนบริษัทจำกัดKwong Lung – Mekoที่ผลิตสินค้าสิ่งทอเสื้อผ้าสำเร็จรูปในเขตนิคมอุตสาหกรรมจ่านอก เขตบิ่งถวี.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด