ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่หลักสูตรและหนังสือตำราเรียน

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี เหงวีนซวนฟุก ได้มีมติเกี่ยวกับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่หลักสูตรและหนังสือตำราเรียน 

มติดังกล่าวระบุว่า กระทรวงศึกษาและฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสร็จสิ้นการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการศึกษา ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน แถวขบวนครูอาจารย์และสถาบันอบรมครูอาจารย์ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาและฝึกอบรมตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเปลี่ยนแปลงใหม่หลักสูตรและหนังสือตำราเรียนตามมติต่างๆของสภาแห่งชาติ พร้อมทั้งอนุมัติและประกาศหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่และจัดทำหนังสือตำราเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าว ตลอดจนวางมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ตรวจสอบและประเมินทักษะทางวิชาชีพของครูและเจ้าหน้าที่บริหารตามมาตรฐานต่างๆ ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเป้าหมาย เนื้อหา มาตรการและเงื่อนไขของการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่หลักสูตรและหนังสือตำราเรียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด