ผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน

(VOVWORLD) - วันที่ 28 พฤษภาคม ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้หารือถึงการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและใช้เงินทุนและทรัพย์สินของรัฐในสถานประกอบการและการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนระยะปี 2011-2016
ผลักดันการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน - ảnh 1ภาพการประชุม 

ในการนี้ นาย หวูห่งแทง หัวหน้าคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสภาแห่งชาติได้อ่านรายงานของคณะกรรมาธิการตรวจสอบของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและใช้เงินทุนและทรัพย์สินของรัฐในสถานประกอบการและการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนระยะปี 2011-2016 โดยระบุว่า เงินลงทุนของรัฐในสถานประกอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2016 อยู่ที่เกือบ 1400 ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับปี 2011 ส่วนมูลค่าทรัพย์สินของรัฐในสถานประกอบการอยู่ที่กว่า 3000 ล้านล้านด่ง เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี 2011 นาย หวูห่งแทง ยังเผยว่า จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมปี 2016 เหลือสถานประกอบการภาครัฐ 583 แห่ง โดยสถานประกอบการภาครัฐได้ยืนยันถึงบทบาทเป็นกองกำลังแกนหลักของเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมปรับปรุงและรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม“ต้องปรับปรุงสถานประกอบการภาครัฐตามแนวทางเน้นลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ หรือ ในด้านต่างๆที่สถานประกอบการเอกชนไม่ได้ลงทุน โดยมีสถานประกอบการหลายแห่งได้เดินหน้าในการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกและปรับเสถียรภาพของตลาด รวมทั้งมีการขยายตัวด้านเงินลงทุนและการจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณแผ่นดิน โดยยอดรายได้เมื่อปี 2016 บรรลุ 1516 ล้านล้านด่ง จนถึงปลายปี 2016 มีเครือบริษัทที่มีเงินทุนของรัฐ 100% จำนวน 18 แห่งมีโครงการลงทุนในต่างประเทศรวม 110 โครงการ รวมยอดเงินลงทุนกว่า 1 หมื่น 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ”

บรรดาผู้แทนได้เสนอให้รัฐบาลผลักดันการแปบริษัทภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน รวมทั้งการบริหารสถานประกอบการ เงินทุนและทรัพย์สินของรัฐในสถานประกอบการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด