ผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติตามแนวคิดโฮจิมินห์

(VOVWorld) – บรรดาผู้แทนได้เสนอให้พรรคและรัฐปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้งานด้านนี้เป็นประโยชน์อย่างจริงจัง
 ผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติตามแนวคิดโฮจิมินห์ - ảnh 1
การสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ“ผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติตามแนวคิดโฮจิมินห์ในระยะปัจจุบัน” (Photo:thanhtra)

(VOVWorld) – ในโอกาสรำลึกครบรอบ๖๕ปีวันประธานโฮจิมินห์ออกคำเรียกร้องแข่งขันรักชาติ บ่ายวันที่๑๐เดือนนี้ ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษา และคณะกรรมการแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลส่วนกลางได้จัดการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ“ผลักดันขบวนการแข่งขันรักชาติตามแนวคิดโฮจิมินห์ในระยะปัจจุบัน” โดยเน้นตีความเนื้อหาเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่บริหารสมาชิกพรรคเกี่ยวกับแนวคิดแข่งขันรักชาติของประธานโฮจิมินห์ สถานะ บทบาทของขบวนการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมขบวนการแข่งขันต่างๆอย่างแข็งขันในช่วงผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก บรรดาผู้แทนได้เสนอให้พรรคและรัฐปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการแข่งขัน ชมเชยและมอบรางวัลให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้งานด้านนี้เป็นประโยชน์อย่างจริงจัง ขบวนการแข่งขันต้องมีเนื้อหา และเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับหน้าที่ทางการเมืองและสถานการณ์ที่เป็นจริงของหน่วยงานทุกระดับ รูปแบบการรณรงค์ต้องมีความหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้มีผู้เข้าร่วมและขานรับมากขึ้นและควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแข่งขันรักชาติโดยเน้นสดุดีคนดีมีประพฤติกรรมดี หน่วยงานทุกระดับควรขยายผลรูปแบบดีเด่นผ่านขบวนการแข่งขันรักชาติต่างๆ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด