ผลักดันความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอินเตอร์โปลเวียดนามกับสิงคโปร์

(VOVworld) - กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้จัดการประชุมทวิภาคีระหว่างอินเตอร์โปลเวียดนามกับสิงคโปร์ครั้งที่ 5 โดยได้มีการประเมินสถานการณ์และผลความร่วมมือในการจับกุมอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับสองประเทศ  

ผลักดันความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอินเตอร์โปลเวียดนามกับสิงคโปร์  - ảnh 1
คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่าง
อินเตอร์โปลเวียดนามกับสิงคโปร์ครั้งที่ 5 (Photo: cand.com.vn)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามได้จัดการประชุมทวิภาคีระหว่างอินเตอร์โปลเวียดนามกับสิงคโปร์ครั้งที่ 5 โดยได้มีการประเมินสถานการณ์และผลความร่วมมือในการจับกุมอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับสองประเทศ สถานการณ์ความร่วมมือในด้านการรักษาความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีขั้นสูง คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต รวมทั้งผลปฏิบัติการร้องขอให้ความช่วยเหลือด้านตุลาการทางอาญาและส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์ นอกจากนี้ บนพื้นฐานข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ลงนามระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์ ทั้งสองฝ่ายได้ขยายความร่วมมืออย่างกว้างลึกในการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ความร่วมมือในการฝึกอบรม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การกู้ชีพกู้ภัย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการกีฬา เป็นต้น ซึ่งมีส่วนร่วมสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของชาติและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมของแต่ละประเทศ และในเลลาข้างหน้า เวีดยนามและสิงคโปร์จะผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างกองกำลังรักษาความมั่นคงทั่วไปของทั้งสองประเทศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด