ผลักดันความร่วมมือระหว่างกรุงฮานอยกับท้องถิ่นต่างๆของสวิสเซอร์แลนด์

(VOVworld) – ในการนี้ ผู้บริหารของเมืองได้แนะนำให้คณะรับทราบเกี่ยวกับโครงการต่างๆของเมืองเจนีวาในการบำบัดของเสียในตัวเมืองและระบบคมนาคมสาธารณะ รวมทั้งโครงการรถบัส TOSA ความท้าทายของเมืองเจนีวาในด้านงานทำ 

ผลักดันความร่วมมือระหว่างกรุงฮานอยกับท้องถิ่นต่างๆของสวิสเซอร์แลนด์ - ảnh 1
เมืองเบิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

(VOVworld) – คณะผู้แทนของพรรคสาขากรุงฮานอยนำโดยนาง โงถิแทงหั่ง รองเลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยได้เดินทางไปเยือนสวิสเซอร์แลนด์ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ณ เมืองเจนีวา คณะได้พบปะกับนาย Luc Barthassat ผู้บริหารเมืองเจนีวาดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อม คมนาคมและการเกษตร และนาย Mauro Poggia ผู้บริหารเมืองเจนีวาดูแลปัญหาสังคม งานทำและสาธารณสุข ในการนี้ ผู้บริหารของเมืองได้แนะนำให้คณะรับทราบเกี่ยวกับโครงการต่างๆของเมืองเจนีวาในการบำบัดของเสียในตัวเมืองและระบบคมนาคมสาธารณะ รวมทั้งโครงการรถบัส TOSA ความท้าทายของเมืองเจนีวาในด้านงานทำ เพราะเมืองเจนีวามีอัตราคนว่างงานสูงที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์โดยในปี 2015 อยู่ที่ร้อยละ 5.4 การดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ที่ได้รับการอนุเคราะห์และผู้สูงอายุ ตลอดจนมาตรการที่ปฏิบัติต่างๆ

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ณ กรุงเบิร์น คณะฯได้พบปะกับนาย Christoph Miesch เลขาธิการสำนักงานดูแลปัญหาตุลาการ ท้องถิ่นและศาสนาของกรุงเบิร์น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด