ผลักดันความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามกับมลฑกวางสีประเทศจีน

11 กุมภาพันธ์ 2560 - 15:15:55

ผลกดนความรวมมอระหวางทองถนตางๆของเวยดนามกบมลฑกวางสประเทศจน hinh 0
นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับนาย  เผิง ชิง หัว เลขาธิการพรรคสาขาเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ประเทศจีน
(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๑๐กุมภาพันธ์ ณ นครฮาลอง จังหวัดกว๋างนิง นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย  เผิง ชิง หัว เลขาธิการพรรคสาขาเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วง ประเทศจีนที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามและเข้าร่วมการพบปะสังสรรค์ในโอกาสวสันต์ฤดูครั้งที่๒กับเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดกว๋างนิง หลางเซิน กาวบั่งและห่ายาง  ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอให้มลฑลกวางสีและท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามต้องเดินหน้าในการส่งเสริมความสามัคคี ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ ธำรงและผลักดันการพบปะระหว่างผู้บริหารทุกระดับ  ส่งเสริมกิจกรรมการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านเวียดนาม-จีน  พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ว่า มลฑลกวางสีจะผลักดันการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดแข็งของเวียดนาม เช่น ผลิตภัณฑ์การเกษตร  สัตว์น้ำ  ข้าว  ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อและผลไม้  ขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยวและการเกษตร
ส่วนาย เผิง ชิง หัว เลขาธิการพรรคสาขาเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายยกระดับด่านชายแดนนานาชาติ  พร้อมทั้ง ยืนยันว่า ทางการมลฑลกวางสีจะขยายความร่วมมือและการพบปะกับท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองพรรค สองรัฐและประชาชนทั้งสองประเทศให้พัฒนาอย่างดีงาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม