ผลักดันความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือและเนเธอร์แลนด์

(VOVWORLD) -เช้าวันที่7มิถุนายน ณ ทำเนียบประธานประเทศ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางได้ให้การต้อนรับนาย Giles Lever เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือและนาง Nienke Trooster เอกอัคคราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำเวียดนามที่เข้าอำลาในโอกาสเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ตามวาระในเวียดนาม

ผลักดันความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือและเนเธอร์แลนด์ - ảnh 1ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางให้การต้อนรับนาย Giles Lever เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ 

ในการให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวางได้แสดงความหวังว่า ในเวลาที่จะถึง ทั้งสองประเทศจะส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุและพยายามยกระดับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจให้สมกับกรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และศักยภาพความร่วมมือทวิภาคี พร้อมทั้ง เสนอให้อังกฤษให้การสนับสนุนเวียดนามในการลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในช่วงปี2020-2021 ส่วนนาย Giles Lever ได้แสดงความประสงค์ว่า นอกจากความร่วมมือด้านการค้าและการศึกษาแล้ว ทั้งสองประเทศจะขยายความร่วมมือในด้านใหม่ เช่น การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ความมั่นคงและกลาโหม สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก อังกฤษให้การสนับสนุนการเคารพกฎหมายสากลและเสรีภาพในการเดินเรือทะเล การแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติและจะร่วมมือกับเวียดนามในการค้ำประกันความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลตะวันออก

ผลักดันความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือและเนเธอร์แลนด์ - ảnh 2ประธานประเทศ เจิ่นด่ายกวาง ให้การต้อนรับนาง Nienke Trooster เอกอัคคราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำเวียดนาม 

ส่วนในการให้ต้อนรับเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประธานประเทศเวียดนามได้กล่าวขอบคุณความช่วยเหลือด้านเงินโอดีเอขององค์กรและประชาชนเนเธอร์แลนด์ที่สงวนให้แก่เวียดนาม พร้อมทั้ง เสนอให้ทั้งสองฝ่ายประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศให้เข้าสู่ส่วนลึก เชื่อมโยงกับหุ้นส่วนต่างๆในโครงการร่วมมือใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศ อีกทั้ง แสดงความประสงค์ว่า เนเธอร์แลนด์จะส่งเสริมการลงนามข้อตกลงEVFTA ส่วนนาง Nienke Troosterได้เผยว่า ทั้งสองประเทศต้องผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนและด้านการเดินเรือซึ่งเนเธอร์แลนด์มีจุดแข็ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด