ผลักดันความร่วมมือเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 28 มิถุนายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง” เพื่อเสนอมาตรการเข้าถึงการวางแผนด้านพลังงานน้ำในอนุภูมิภาคอย่างชาญฉลาดมากขึ้น และผสานพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคแม่น้ำโขงอย่างกว้างขวาง

ผลักดันความร่วมมือเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง - ảnh 1

ในการเสวนา บรรดาผู้แทนได้ย้ำถึงกระบวนการของโครงการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ความร่วมมือระหว่างสถาบันการทูตเวียดนาม องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ศูนย์วิจัย Stimson โดยโครงการได้จัดสรรข้อมูลให้แก่สำนักงานบริหารภาครัฐของเวียดนามและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโอกาส อุปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผนเพื่อใช้น้ำและพลังงานได้อย่างเต็มที่ ลดผลกระทบในทางลบให้เหลือน้อยที่สุด จัดทำกรอบสนทนา กลุ่มปฏิบัติงานร่วมระหว่างกระทรวง รวมทั้งผู้ที่วางแผนด้านการบริหารน้ำและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์โดยตรง ร่วมมือกับลาวและกัมพูชาผ่านกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและปฏิบัติยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านน้ำและพลังงานข้ามชาติ อีกทั้งผลักดันการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสำนักงานวิจัย องค์การระหว่างประเทศในด้านน้ำและพลังงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเวียดนาม ยกระดับทักษะความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการทูตเวียดนามในการวิจัย วิเคราะห์ปัญหาแม่น้ำโขงเพื่อกลายเป็นหน่วยงานนำหน้าในการวิจัย ฝึกอบรมปัญหาต่างๆเกี่ยวกับน้ำและพลังงานในภูมิภาคแม่น้ำโขงภายใน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด