ผลักดันความร่วมมือในการสำรวจและใช้ห้วงอากาศเพื่อเป้าหมายสันติภาพระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 20 กันยายน ในการประชุมครั้งที่ 14 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาสมัยที่ 14 หนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่บรรดาผู้แทนพิจารณาและแสดงความคิดเห็นคือกรอบข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ห้วงอากาศเพื่อเป้าหมายสันติภาพ 
ผลักดันความร่วมมือในการสำรวจและใช้ห้วงอากาศเพื่อเป้าหมายสันติภาพระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ - ảnh 1 ภาพการประชุม (vietnamplus)

ตามรายงานของรัฐบาล การลงนามกรอบข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการสำรวจและใช้ห้วงอากาศเพื่อเป้าหมายสันติภาพให้ลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพในด้านที่ต่างให้ความสนใจ บนพื้นฐานของความเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดในปัจจุบัน ความตกลงระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก พร้อมทั้งสร้างพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่การปฏิบัติโครงการร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านที่ถูกระบุในกรอบข้อตกลง เช่นโลกศาสตร์ การสำรวจโลก วิทยาศาสตร์อวกาศ ระบบสำรวจ เป็นต้น ผู้แทนส่วนใหญ่ได้เห็นพ้องกับการลงนามกรอบข้อตกลง ในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่า การลงนามกรอบข้อตกลงนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่การผลักดันความร่วมมือในการสำรวจ ใช้ห้วงอากาศเพื่อเป้าหมายสันติภาพของทั้งสองประเทศ คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้มอบหมายให้รัฐบาลลงนามกรอบข้อตกลงตามข้อกำหนดของความตกลงระหว่างประเทศ เสนอให้รัฐบาลเป็นฝ่ายรุกในการวิจัยเพื่อเสนอให้ทำการแก้ไขเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อค้ำประกันความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของข้อตกลง ค้ำประกันสิทธิและผลประโยชน์ของเวียดนาม โดยเฉพาะสิทธิด้านทรัพย์สิน ชีวิตและสุขภาพในกระบวนการดำเนินความร่วมมือระหว่างสองประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด