ผลักดันความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาระหว่างประเทศภายใต้หัวข้อ “การประเมินความต้องการด้านเทคโนโลยีในการลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  

นาย นิงคักบ๋าน หัวหน้าคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนามได้เผยว่า  เวียดนามได้รับความช่วยเหลือจากประชาคมโลกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผ่านรูปแบบความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องมีการเข้าร่วมและความร่วมมือของทั้งชุมชนทั้งภายในและต่างประเทศ บรรดาผู้เชี่ยวชาญที่วิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้เห็นพ้องที่จะให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการเวียดนามในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การกำหนดความต้องการของประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยี  นอกจากนี้ เวียดนามต้องเป็นฝ่ายรุกในการเข้าถึงนโยบายเกี่ยวกับสภาพอากาศโลก มีปฏิบัติการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของประเทศ การวิจัยและคัดเลือกมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพชีวิต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด