ผลักดันความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(VOVWORLD) - การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศร่วมมือแม่น้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่7 ได้มีขึ้น ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสรุปการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีในช่วงปี 2014-2017 และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง 
ผลักดันความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง - ảnh 1 บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (กระทรวงการต่างประเทศ)

สำหรับความร่วมมือในช่วงปี 2017-2020 บรรดารัฐมนตรีได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือใน 6 ด้าน เช่นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัย สร้างความสมดุลทางนิเวศวิทยา ผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านโครงการคมนาคมขนส่ง เขตเศรษฐกิจพิเศษและแนวเศรษฐกิจข้ามชาติ พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือในการบริหารจัดการและใช้แหล่งน้ำของแม่น้ำโขงและแหล่งทรัพยากรอื่นๆอย่างยั่งยืน ปฏิบัติโครงการฝึกอบรม ยกระดับทักษะความสามารถของแรงงานในภูมิภา ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย ห่ากิมหงอก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อความร่วมมือแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีและเสนอเนื้อหาใหญ่ๆที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพความร่วมมือ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของภูมิภาคแม่น้ำโขง สำหรับปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ นาย ห่ากิมหงอก ได้ยืนยันอีกครั้งถึงทัศนะที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามต่อปัญหาทะเลตะวันออก คาบสมุทรเกาหลีและความท้าทายด้านความมั่นคง ในการปิดการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้อนุมัติแถลงการณ์ประธาน แผนปฏิบัติงานแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลี 2017-2020 และเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมรัฐมนตรีแม่โขง-สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 8 นอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 ณ สิงคโปร์ภายในปี 2018  ในแถลงการณ์ประธานการประชุม บรรดารัฐมนตรีได้ยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการธำรงและผลักดันสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ ความปลอดภัยในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออกให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด