ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคสังคมฮังการี

(VOVWORLD) - วันที่ 5 กันยายน ณ กรุงบูดาเปสต์ คณะผู้แทนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนำโดยนาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้พบปะนาย Hiller Istvan รองประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้บริหารทั่วประเทศของพรรคสังคมฮังการีหรือ MSZP 
ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคสังคมฮังการี - ảnh 1การพบปะระหว่างสองฝ่าย (vietnamplus) 

ในการเจรจา นาง เจืองถิมาย ได้ยืนยันว่า ในฐานะพรรครัฐบาล พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีแนวทางขยายความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองต่างๆอยู่เสมอบนพื้นฐานของหลักการแห่งเอกราช พึ่งพาตนเอง มีความยุติธรรมและให้ความเคารพกัน เพื่อสันติภาพ เอกราชประชาชาติและความก้าวหน้าของสังคม MSZP คือหุ้นส่วนเก่าแก่และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีความประสงค์ที่จะธำรง เสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือนี้ นาง เจืองถิมาย ได้เสนอให้คณะผู้บริหารของ MSZP ใช้เสียงพูดของตนในรัฐสภาฮังการีเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้สหภาพยุโรปหรืออียูลงนามข้อตกลงการค้าเสรีหรืออีวีเอฟทีเอกับเวียดนามและรับรองระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดของเวียดนามโดยเร็ว ตลอดจนมีส่วนร่วมให้การช่วยเหลือชมรมชาวเวียดนามในฮังการี อีกทั้งชื่นชมทัศนะของฮังการี รวมทั้ง MSZP เกี่ยวกับปัญหาในทะเลตะวันออก และมีความประสงค์ว่า ฮังการีจะมีเสียงพูดที่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อค้ำประกันการให้ความเคารพกฎหมาย สนับสนุนการแก้ไขการพิพาทด้วยสันติวิธี รวมทั้งการปฏิบัติตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 และแถลงการณ์ของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี

ส่วนนาย Hiller Istvan รองประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้บริหารทั่วประเทศของพรรคสังคมฮังการีได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ MSZP กับคณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเกี่ยวกับการรักษาความสามัคคีภายในพรรค และย้ำว่า เวียดนามคือคือหนึ่งในปัจจัยมีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพรรคการเมืองต่างๆในรัฐสภาฮังการี พรรค MSZP จะพยายามผลักดันให้รัฐสภาฮังการีสนับสนุนอียูลงนามอีวีเอฟทีเอกับเวียดนามและรับรองระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดของเวียดนามโดยเร็ว

ในวันเดียวกัน คณะผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เดินทางไปเยือนสถานทูตเวียดนามประจำฮังการี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด