ผลักดันความเสมอภาคทางเพศให้แก่พี่น้องประชาชนชนกลุ่มน้อย

(VOVWorld) –  ผลักดันความเสมอภาคทางเพศ ยกระดับการดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนชนกลุ่มน้อย
 ผลักดันความเสมอภาคทางเพศให้แก่พี่น้องประชาชนชนกลุ่มน้อย - ảnh 1
ประชาชนชนกลุ่มน้อยดื่มเหล้าในงานวิวาห์(Photo:Infonet)
(VOVWorld) – เมื่อวันที่๖เดือนนี้  ณ นครดานัง กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามและธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือADB ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ“การวางแผนพัฒนาพี่น้องประชาชนชนกลุ่มน้อยและปัญหาเพศ”ซึ่งอยู่ในโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามและธนาคารพัฒนาเอเชียปฏิบัติเพื่อให้ความรู้ นโยบาย กฎหมายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศและปัญหาการดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้แก่ชนกลุ่มน้อย แนะนำการปฏิบัติการตรวจสอบวิธีการวางแผนผลักดันความเสมอภาคทางเพศและการดูแลเอาใจใส่สุขภาพให้แก่พี่น้องชนกลุ่มน้อยในท้องถิ่นต่างๆดังกล่าว นับตั้งแต่ปี๒๐๐๙ โครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้รวมยอดเงินทุน๘๐ล้านเหรียญสหรัฐได้ช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาอุปกรณ์สาธารณสุขที่ทันสมัยให้แก่สถานสาธารณสุขเกือบ๗๐แห่งใน๘จังหวัดริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ ฝึกอบรมแพทย์นับร้อยคน โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลเพื่อดูแลเอาใจใส่สุขภาพเบื้องต้นของประชาชนเป็นอย่างดีและยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตเขา./.


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด