ผลักดันงานด้านการป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9

(VOVworld) – ในสภาวการณ์ที่โรคไข้หวัดนก H5N1 มีการผันผวนอย่างซับซ้อนและโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่เวียดนาม  กรมสัตวแพทย์ได้ส่งคณะปฏิบัติงานลงพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆเพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในเขตชายแดนและตลาดต่างๆ

ผลักดันงานด้านการป้องกันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 - ảnh 1

(VOVworld) – ในสภาวการณ์ที่โรคไข้หวัดนก H5N1 มีการผันผวนอย่างซับซ้อนและโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่เวียดนาม  กรมสัตวแพทย์สังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้ส่งคณะปฏิบัติงานลงพื้นที่ท้องถิ่นต่างๆเพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในเขตชายแดนและตลาดต่างๆ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือท้องถิ่นปฏิบัติแผนรับมืออย่างเร่งด่วนต่อไวรัสของสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงติดต่อสู่คน ตามความเห็นของนาย ด่ามซวนแถ่ง รองอธิบดีกรมสัตวแพทย์ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ดังนั้นต้องปฏิบัติมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดโดยต้องผลักดันการตรวจสอบการนำเข้า การลักลอบขนส่งซื้อขายสัตว์ปีก ตรวจสอบตามตลาดต่างๆและเขตเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด จนถึงขณะนี้ จากการเก็บตัวอย่าง 1 หมื่น 7 พันตัวอย่างปรากฎว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้วางแผนปฏิบัติการรับมืออย่างเร่งด่วนและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ที่มีความเสี่ยงติดต่อสู่คนตามการชี้นำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท กรมสัตวแพทย์ได้จัดตั้งคณะปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกตามท้องถิ่นต่างๆและจัดตั้งหน่วยรับมือฉุกเฉิน 8 หน่วยเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อค้นพบการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 โดยหน้าที่ของคณะคือผลักดันการเก็บตัวอย่างในเขตที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตลาดและจุดผ่านแดน./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด