ผลักดันงานด้านการรณรงค์ให้ชนกลุ่มน้อยพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม

17 สิงหาคม 2559 - 17:25:50

ผลกดนงานดานการรณรงคใหชนกลมนอยพฒนาเศรษฐกจ วฒนธรรมและสงคม hinh 0
การประชุมสรุปผล๕ปีการปฏิบัติโครงการประสานงานด้านการรณรงค์มวลชนในเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕  
(VOVWorld)-ภายหลัง๕ปีที่ปฏิบัติโครงการประสานงาน  คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าได้ประสานงานในการบริหารการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะ ระบบการเมืองในเขตชนกลุ่มน้อยปฏิบัติมติ แนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าเป็นอย่างดี   ในการประชุมสรุปผล๕ปีการปฏิบัติโครงการประสานงานด้านการรณรงค์มวลชนในเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕  เช้าวันที่๑๗สิงหาคม ณ กรุงฮานอย  นาง เจืองถิมาย  หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้เสนอให้คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดในการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม  ส่งเสริมจิตใจแห่งความมหาสามัคคีชนทั้งชาติที่เชื่อมกับขบวนการแข่งขันรักชาติในท้องถิ่น  ต้องผลักดันงานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติแนวทางของพรรค  นโยบายและกฎหมายของรัฐในหลายด้าน  โดยเฉพาะ งานด้านการรณรงค์มวลชน  งานด้านชนเผ่าและศาสนา
ในการนี้ คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าได้ลงนามโครงการประสานงานในช่วงปี๒๐๑๖-๒๐๒๐.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 256 ฉบับจากผู้ฟัง 45 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

เยือนหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา จังหวัดฟู้เถาะ ในภาคเหนือของเวียดนาม

(VOVworld) – จังหวัดฟู้เถาะอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 80 ก.ม ซึ่งมีหมู่บ้านศิลปาชีพต่างๆ เช่น หมู่บ้านงอบซายงา หมู่บ้านปลูกต้นไม้ประดับและหมู่บ้านเลี้ยงงูตื๊อสา ...