ผลักดันงานด้านการรณรงค์ให้ชนกลุ่มน้อยพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม

17 สิงหาคม 2559 - 17:25:50

ผลกดนงานดานการรณรงคใหชนกลมนอยพฒนาเศรษฐกจ วฒนธรรมและสงคม hinh 0
การประชุมสรุปผล๕ปีการปฏิบัติโครงการประสานงานด้านการรณรงค์มวลชนในเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕  
(VOVWorld)-ภายหลัง๕ปีที่ปฏิบัติโครงการประสานงาน  คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าได้ประสานงานในการบริหารการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะ ระบบการเมืองในเขตชนกลุ่มน้อยปฏิบัติมติ แนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าเป็นอย่างดี   ในการประชุมสรุปผล๕ปีการปฏิบัติโครงการประสานงานด้านการรณรงค์มวลชนในเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕  เช้าวันที่๑๗สิงหาคม ณ กรุงฮานอย  นาง เจืองถิมาย  หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้เสนอให้คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดในการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม  ส่งเสริมจิตใจแห่งความมหาสามัคคีชนทั้งชาติที่เชื่อมกับขบวนการแข่งขันรักชาติในท้องถิ่น  ต้องผลักดันงานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติแนวทางของพรรค  นโยบายและกฎหมายของรัฐในหลายด้าน  โดยเฉพาะ งานด้านการรณรงค์มวลชน  งานด้านชนเผ่าและศาสนา
ในการนี้ คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าได้ลงนามโครงการประสานงานในช่วงปี๒๐๑๖-๒๐๒๐.

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

ตอบจดหมายวันที่ 21มกราคมปี2017

(VOVworld) - กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่เรียนภาษาเวียดนามอยากให้เราแนะนำเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ต๋าวโหมะ หรือเยี่ยมสุสานบรรพบุรุษ จุดธูป ทำความสะอาด เชิญวิญญาณบรรพบุรุษกลับบ้านฉลองปีใหม่ของชาวเวียดนาม

รายละเอียด

วิธีการทำส้มจิ๊ดอบแห้งเวียดนาม

วิธีการทำส้มจิ๊ดอบแห้งเวียดนาม

(VOVworld) - ในช่วงตรุษเต๊ตประเพณีของคนเวียดนาม นอกจากอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงต่างๆ ยังมีพลไม้แช่อิ่มอบแห้งอีกอย่างหนึ่งที่ขาดมิได้คือ ส้มจิ๊ดแช่อิ่มอบแห้งที่ทำโดยฝีมือของคุณแม่และสาวๆชาวเวียดนาม