ผลักดันงานด้านการรณรงค์ให้ชนกลุ่มน้อยพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม

17 สิงหาคม 2559 - 17:25:50

ผลกดนงานดานการรณรงคใหชนกลมนอยพฒนาเศรษฐกจ วฒนธรรมและสงคม hinh 0
การประชุมสรุปผล๕ปีการปฏิบัติโครงการประสานงานด้านการรณรงค์มวลชนในเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕  
(VOVWorld)-ภายหลัง๕ปีที่ปฏิบัติโครงการประสานงาน  คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าได้ประสานงานในการบริหารการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้สำนักงานต่างๆ โดยเฉพาะ ระบบการเมืองในเขตชนกลุ่มน้อยปฏิบัติมติ แนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่าเป็นอย่างดี   ในการประชุมสรุปผล๕ปีการปฏิบัติโครงการประสานงานด้านการรณรงค์มวลชนในเขตชนกลุ่มน้อยในช่วงปี๒๐๑๑-๒๐๑๕  เช้าวันที่๑๗สิงหาคม ณ กรุงฮานอย  นาง เจืองถิมาย  หัวหน้าคณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางได้เสนอให้คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดในการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม  ส่งเสริมจิตใจแห่งความมหาสามัคคีชนทั้งชาติที่เชื่อมกับขบวนการแข่งขันรักชาติในท้องถิ่น  ต้องผลักดันงานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติแนวทางของพรรค  นโยบายและกฎหมายของรัฐในหลายด้าน  โดยเฉพาะ งานด้านการรณรงค์มวลชน  งานด้านชนเผ่าและศาสนา
ในการนี้ คณะกรรมการรณรงค์มวลชนส่วนกลางและคณะกรรมการชนเผ่าได้ลงนามโครงการประสานงานในช่วงปี๒๐๑๖-๒๐๒๐.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 18 มีนาคมปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 235 ฉบับจากผู้ฟัง 42 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

ไอศครีมถวีตะและไอศครีมจ่างเตี่ยนในกรุงฮานอย

(VOVworld) - นอกเหนือจากเครื่องดื่มชนิดต่างๆแล้ว ไอศครีมถือเป็นเมนูอาหารว่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในฤดูร้อน โดยชาวเวียดนามทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ต่างชอบกินไอศครีม