ผลักดันสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็กต่อปัญหาเกี่ยวกับเด็ก

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 6 กรกฎาคม ณ นครโฮจิมินห์ สภากองยุวชนส่วนกลางได้จัดการประชุมสรุป 1 ปีการจัดสภาเด็ก ณ 5 จังหวัดและนครเป็นการนำร่อง เพื่อเป็นพื้นฐานปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และขยายผล
ผลักดันสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็กต่อปัญหาเกี่ยวกับเด็ก - ảnh 1เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในสังคม (bingduong.gov.vn) 

ตามรายงานของคณะกรรมการจัดกิจกรรม จากการปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติ “โครงการผลักดันสิทธิการมีส่วนร่วมของเด็กต่อปัญหาเกี่ยวกับเด็กในช่วงปี 2016-2020” สภายุวชนส่วนกลางได้สั่งให้จังหวัดและนคร 5 แห่งประกอบด้วย เอียนบ๊าย กว๋างนิงห์ บิ่งดิ่งห์ กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์จังตั้งสภาเด็กระดับจังหวัดและนครช่วงปี 2017-2020 ซึ่งหลังจากปฏิบัติโครงการมาเป็นเวลา 1 ปี กิจกรรมนี้ได้บรรลุผลงานในเบื้องต้น โดยเฉพาะการส่งเสริมส่วนร่วมของเด็กต่อปัญหาที่พวกเขาให้ความสนใจ คุณ เหงียน ฝ่าม ยวี จาง หัวหน้าคณะกรรมการด้านยุวชนส่วนกลางและรองประธานสภายุวชนส่วนกลางได้เสนอให้สภายุวชนจังหวัดและนครต่างๆเป็นฝ่ายรุกในการผลักดันงานด้านการฝึกอบรม ยกระดับทักษะความสามารถให้แก่สมาชิกของสภาเด็ก ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายเด็กปี 2016 และอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก รวบรวมความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาเด็กในท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด