ผลักดันและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็กอาเซียน

(VOVworld) – ที่สัมมนาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของ ACWC  ปัญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับความเสมอภาคในการให้การศึกษาและสาธารณสุข

ผลักดันและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็กอาเซียน - ảnh 1
การสัมมนาผลักดัน ป้องกันสิทธิของสตรีและเด็กในอาเซียน (vietnamplus.vn)
(VOVworld) – วันที่ 17 มิถุนายน ณ จังหวัดกว๋างนิง กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้ประสานกับสำนักงานสตรีของสหประชาชาติหรือ UN Women จัดการสัมมนา “ที่ปรึกษาเพื่อยกระดับความสามารถให้แก่เครือข่ายของคณะกรรมการผลักดันและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็กอาเซียนหรือ ACWC ในเวียดนามและเขตภาคเหนือ” การสัมมนาดังกล่าวอยู่ในกรอบแผนปฏิบัติการระดับชาติของคณะกรรมการผลักดันและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็กอาเซียนในเวียดนามปี2013  ที่สัมมนาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนการของ ACWC  ปัญหาสิทธิมนุษยชนในอาเซียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับความเสมอภาคในการให้การศึกษาและสาธารณสุข การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก การค้ามนุษย์ แสดงความคิดเห็นต่อร่างแถลงการณ์อาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กและมาตราที่เกี่ยวข้องถึงเครือข่าย ACWC ในเวียดนาม บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนายังหารือและรายงานข้อมูลล่าสุดเพื่อผลักดันความรู้เกี่ยวกับสิทธิของสตรีและเด็กในอาเซียนและโลก มีข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และเพิ่มความสมบูรณ์ของมาตราการที่เกี่ยวข้องถึงเครือข่ายการปฏิบัติงานในเวียดนามของคณะกรรมการอาเซียนเกี่ยวกับการผลักดันและปกป้องสิทธิของสตรีและเด็ก./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด