ผลักดันให้สถานประกอบการภาคเอกชนพัฒนาอย่างเข้มแข็ง

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดฟอรั่มภายใต้หัวข้อ “ปฏิบัติมติ 10 เกี่ยวกับการปรับปรุงบรรยากาศการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนให้มีความสมบูรณ์” 

ที่ประชุมได้กล่าวถึงอุปสรรค ความท้าทายและเสนอมาตรการให้การช่วยเหลือเศรษฐกิจภาคเอกชนพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ตามผลการสำรวจของหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม ปัจจุบัน ในจำนวนสถานประกอบการภาคเอกชนที่กำลังดำเนินงาน มีสถานประกอบการขนาดใหญ่ไม่ถึงร้อยละ 2 สถานประกอบการขนาดกลางร้อยละ 2 และที่เหลือคือสถานประกอบการขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว คิดเป็นร้อยละ 96 ดังนั้นเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจภาคเอกชนพัฒนา บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า ต้องสร้างบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจที่สะดวก มีกลไกเศรษฐกิจที่สมบูรณ์และค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด มีกลไกนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งสถานประกอบการภาคเอกชน ส่งเสริม อำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจขยายขอบเขต ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและค้ำประกันการบังคับใช้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีนโยบายให้การช่วยเหลือการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผลักดันขบวนการทำธุรกิจ start up เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ นาย หว่างกวางฝ่อง รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า “ต้องมีการเข้าร่วมของสำนักงานบริหารและสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการภาคเอกชนพัฒนา เช่นปรับปรุงกลไกและนโยบายให้มีความสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการต้องปรับปรุงการผลิต เน้นด้านธุรกิจที่สำคัญและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีจุดแข็งของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อให้สถานประกอบการสามารถยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการของตน สร้างมูลค่าเพิ่มและเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ พวกเราก็จะมีสถานประกอบการภาคเอกชนที่พัฒนา”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด