ผลักดัน “การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด แบบอย่างคุณธรรมและการดำเนินชีวิตของประธานโฮจิมินห์”

20 มีนาคม 2560 - 17:13:22

ผลกดน "การศกษาและปฏบตตามแนวคด แบบอยางคณธรรมและการดำเนนชวตของประธานโฮจมนห" hinh 0
การประชุม “การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด แบบอย่างคุณธรรมและการดำเนินชีวิตของประธานโฮจิมินห์”


(VOVworld) – เช้าวันที่ 20 มีนาคม ณ เมืองเว้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนช์เพื่อปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับ “การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด แบบอย่างคุณธรรมและการดำเนินชีวิตของประธานโฮจิมินห์” ของจังหวัดและนครต่างๆในภาคกลางและเขตไตเงวียน โดยหลังจากปฏิบัติมติ 05 มาเป็นเวลา 1 ปี ปฏิบัติงานในด้านนี้ได้กลายเป็นกิจกรรมประจำและได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย มายวันนิง รองหัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ย้ำว่า “การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรม การดำเนินชีวิตของประธานโฮจิมินห์ได้กลายเป็นงานที่ได้รับการปฏิบัติเป็นประจำด้วยความสมัครใจของพรรคสาขาทุกระดับและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค และการปฏิบัติตามถือเป็นก้าวกระโดด สำหรับบุคลากร พวกเราต้องจัดทำแผนการเพื่อฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง ศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและการดำเนินชีวิต ขจัดการเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและการดำเนินชีวิต”
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีการปฏิบัติที่ดีของคณะและตัวอย่างดีเด่น พร้อมทั้งเสนอมาตรการและปฏิบัติมติ 05 ของกรมการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ. 

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว