ผลการสำรวจพีเอพีไอ 2016 : การให้บริการสาธารณะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

(VOVworld) – การประกาศ “ดัชนีประสิทธิภาพในการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามหรือพีเอพีไอปี 2016: การวัดจากประสบการณ์ของประชาชน”

ผลการสำรวจพีเอพีไอ 2016 : การให้บริการสาธารณะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป - ảnh 1
ผู้เชี่ยวชาญของยูเอ็นดีพีรายงานผล PAPI 2016

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 4 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการประกาศ “ดัชนีประสิทธิภาพในการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามหรือพีเอพีไอปี 2016: การวัดจากประสบการณ์ของประชาชน” โดยอาศัยผลการสอบถามประชาชนกว่า 1 หมื่น 4 พันคนในทั่วประเทศเกี่ยวกับผลความร่วมมือของทางการปกครองทุกระดับในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา รองศ.ดร.เหงียนเวียดถาว รองผู้อำนวยการสถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินห์ได้ชื่นชมความหมายของการบริหารราชการว่า เป็นเครื่องมือประเมินและตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรการปกครองที่มีภาวะวิสัยที่สุด “ดัชนีต่างๆ เช่น พีเอพีไอหรือดัชนีความพอใจของประชาชนต่อการรับใช้ของสำนักงานการปกครองถือเป็นพื้นฐานเพื่อประเมินการปฏิบัติภารกิจของกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่น พร้อมทั้งเพื่อเสนอนโยบายที่สำคัญเพื่อให้พรรคและรัฐปรับปรุงนโยบายการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปให้สมบูรณ์มากขึ้น”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด