ผู้เชี่ยวชาญเนเธอร์แลนด์เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกื๋อด๋าย

(VOVWORLD) - ในกรอบการเยือนเวียดนาม เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา นาง Coro van Nieuwenhuizen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและจัดการน้ำเนเธอร์แลนด์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนามเจิ่นห่งห่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบชายฝั่งทะเลเกื๋อด๋าย เมืองเก่าฮอยอันที่กำลังประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง

ผู้เชี่ยวชาญเนเธอร์แลนด์ได้เสนอแผนที่ดาวเทียมช่วงปี 2004-2018 เพื่อเปรียบเทียบอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเกื๋อด๋ายและเห็นว่า พื้นที่ชายหาดเกื๋อด๋ายได้ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญเนเธอร์แลนด์ได้เสนอมาตรการแก้ไขรวม 4 ขั้นตอน มาตรการเหล่านี้จะแบ่งการปฏิบัติเป็นระยะตามความเหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเวียดนาม เจิ่นห่งห่า ได้แสดงความหวังว่า จากความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญเนเธอร์แลนด์ ชายฝั่งทะเลเกื๋อด๋ายจะได้รับการฟื้นฟูและกลายเป็นตัวอย่างในการปกป้องชายฝั่งทะเลของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด