ผู้แทนสภาแห่งชาติพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่4ธันวาคม นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครไฮฟองได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครไฮฟอง  บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครไฮฟองได้ชื่นชมคุณภาพและความมีประชาธิปไตยของการประชุมครั้งที่4สมัยที่14
ผู้แทนสภาแห่งชาติพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเวียดนามพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครไฮฟอง

ในการนี้ นาย เหงวียนซวนฟุกได้แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของประเทศ   ซึ่งปี2017เป็นปีที่รัฐบาลประสบความสำเร็จในการบริหารประเทศ โดยผ่านมาตรฐานทั้งหมด13มาตรฐานทั้งหมด พร้อมทั้ง เห็นพ้องกับความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับการดึงดูดการลงทุนด้านการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเกษตรอินทรีย์ อีกทั้ง เผยว่า จะเสนอให้สภาแห่งชาติปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ   นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ยังตอบคำถามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติแผนการในระยะ5ปีในช่วงปี2016-2021 ปกป้องอธิปไตยเหนือทะเลและเกาะแก่ง  นโยบายการพัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ความปลอดภัยด้านอาหาร

ในเช้าวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดห่าติ๋งได้มีการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอดึ๊กเถาะ  บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เสนอให้รัฐบาลมีกลไกและนโยบาย ปฏิบัติมาตรการเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร ผลักดันงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด