ผู้แทน 200 คนเข้าร่วมฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งที่ 1

(VOVWORLD) -ฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งแรกหรือ VYI Forum 2018 ภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมพลังเข้มแข็งของปัญญาชนเวียดนามในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0” ได้มีขึ้น ณ นครดานังเมื่อเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน โดยมีผู้แทนที่เป็นปัญญาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศ 200 คนเข้าร่วมเพื่อแสวงหามาตรการที่เป็นก้าวกระโดดในการทำธุรกิจ start-up
ผู้แทน 200 คนเข้าร่วมฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งที่ 1 - ảnh 1ผู้แทน 200 คนเข้าร่วมฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งที่ 1 (Photo Soha)

ในการกล่าวปราศรัยในฟอรั่ม รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เจืองหว่าบิ่งห์ได้ชื่นชมปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ได้พยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อผสมผสานเข้ากับประชาคมโลก พร้อมทั้งเรียกร้องให้ปัญญาชนถอดประสบการณ์จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาเพื่อมีข้อเสนอแนะให้แก่กลไกและนโยบายเกี่ยวกับแหล่งพลังของพรรคและรัฐเวียดนามเพื่อปฏิบัติการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ

นี่ยังเป็นโอกาสให้ปัญญาชนรุ่นใหม่หารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ บทบาทและส่วนร่วมของปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามต่อการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ผลักดันกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกที่กว้างลึกของเวียดนาม ตลอดจนเสนอความคิดริเริ่มต่างๆให้แก่รัฐบาลในกระบวนการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งชาติ

ฟอรั่มจะเน้นหารือ 3 ประเด็น ประกอบด้วย การผลักดัน STEM เพื่อสร้างสรรค์แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในการพัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตและประกอบธุรกิจ

ฟอรั่มจะจัดไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน และจะมีการเปิดตัวเครือข่ายปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลก 

บ่ายวันเดียวกันในกรอบฟอรั่มได้มีการจัดประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อ "ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด