พีซีเอรับคดีฟิลิปปินส์ฟ้องร้องจีนกรณีการพิพาทในทะเลตะวันออก

(VOVworld) - ศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮกหรือพีซีเอได้วินิฉัยว่า พีซีเอมีอำนาจรับคำร้องของฟิลิปปินส์ที่ฟ้องร้องจีนกรณีการพิพาทในทะเลตะวัน ออก

พีซีเอรับคดีฟิลิปปินส์ฟ้องร้องจีนกรณีการพิพาทในทะเลตะวันออก - ảnh 1
ปัญหาการพิพาทด้านอธิปไตยในทะเลตะวันออกระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน (Photo: Reuters)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮกหรือพีซีเอได้วินิฉัยว่า พีซีเอมีอำนาจรับคำร้องของฟิลิปปินส์ที่ฟ้องร้องจีนกรณีการพิพาทในทะเลตะวันออก  ประกาศของพีซีเอระบุว่า หลังการพิจารณาหนังสือฟ้องร้องของฟิลิปปินส์แล้ว  ศาลได้ปฏิเสธข้อโต้แย้งของจีนที่ว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาการพิพาทด้านอธิปไตยเหนือเกาะต่างๆในทะเลตะวันออก ดังนั้นจึงไม่อยู่ภายใต้อำนาจของพีซีเอ  รวมทั้งเผยว่า การฟ้องร้องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพิพาทระหว่าง 2 ประเทศ โดยต้องมีการชี้แจงบนพื้นฐานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ซึ่งปัญหานี้อยู่ภายใต้อำนาจของพีซีเอก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม จีนได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ถอนสำเนาการฟ้องร้องและกลับเข้าร่วมการเจรจาทวิภาคี.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด