พัฒนาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัดฮึงเอียน

(VOVWorld)-เมื่อวันที่๒๓สิงหาคม สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดฮึงเอียนได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการมอบใบรับรองเครื่องหมายการค้าลำไยน้ำผึ้งฮึงเอียนและการพัฒนาลำไยพันธุ์ Nhan longฮึงเอียน  
พัฒนาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์การเกษตรของจังหวัดฮึงเอียน - ảnh 1
ลำไยฮึงเอียน  
(VOVWorld)-เมื่อวันที่๒๓สิงหาคม สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดฮึงเอียนได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการมอบใบรับรองเครื่องหมายการค้าน้ำผึ้งดอกลำไยฮึงเอียนและการพัฒนาลำไยพันธุ์ Nhan long ฮึงเอียน  นาย โงซวนท้าย หัวหน้าสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดฮึงเอียนได้เผยว่า การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีความหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละเขต ซึ่งช่วยประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าได้อย่างสะดวกและพัฒนาตลาด ในเวลาที่จะถึง ทางการจังหวัดจะส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปลูกลำไยตามมาตรฐานเวียดนามแก๊ป  ค้ำประกันความปลอดภัยด้านอาหารและการเก็บรักษาเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  มีส่วนร่วมสร้างเครื่องหมายการค้าและผลักดันการส่งออกลำไยฮึงเอียนไปยังตลาดต่างประเทศ
ในการนี้ กรมลิขสิทธิ์ทางปัญญาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มอบใบรับรองเครื่องหมายการค้าน้ำผึ้งดอกลำไยฮึงเอียนให้แก่ครอบครัวต่างๆ  ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฮึงเอียน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด