พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลักของจังหวัดฟู้เอียน

(VOVworld) – ในกรอบการลงพื้นที่ตรวชราชการที่จ.ต่างๆเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ เช้าวันที่28สิงหาคม นายกฯเหงวียนซวนฟุกพร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลได้มีการแลกเปลี่ยนข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดฟู้เอียน

(VOVworld) – ในกรอบการลงพื้นที่ตรวชราชการที่จ.ต่างๆเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ เช้าวันที่28สิงหาคม นายกฯเหงวียนซวนฟุกพร้อมคณะผู้แทนรัฐบาลได้มีการแลกเปลี่ยนข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดฟู้เอียน โดยได้ชื่นชมทางการท้องถิ่นได้มีความพยายามทำการเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารการพัฒนาและกำชับให้จังหวัดต้องพยายามผลักดันการผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจเชิงตลาด เน้นการพัฒนามุ่งสู่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ ทำการวางผังการพัฒนาและเรียกการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะต้องประเมินตรวจสอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการลงทุนต่างๆ นอกจากนี้ทางการจังหวัดควรผลักดันการเลี้ยงโคนม กุ้งมังกรและปลาโอ ที่เป็นจุดแข็งของท้องถิ่นตลอดจนให้ความสนใจปกป้องพื้นที่ป่าธรรมชาติ.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด