พัฒนาการเกษตรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVworld) - นาย กาวดึ๊กฟาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากเนเธอร์แลนด์ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพ การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการเกษตรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ - ảnh 1
(Photo: vietnamplus.vn)

(VOVworld) -“ผลักดันความร่วมมือและขยายรูปแบบการพัฒนาการเกษตรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นเนื้อหาสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในการประชุมโต๊ะกลมภายใต้อำนวยการของนาย กาวดึ๊กฟาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามและนาย Hans Hoogeveen รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย  โดยในการกล่าวปราศรัยสรุปการประชุม นาย กาวดึ๊กฟาต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้แสดงความประสงค์ว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากเนเธอร์แลนด์ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การเพิ่มผลผลิต การยกระดับคุณภาพ การรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเผยว่า “ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามและเนเธอร์แลนด์ได้พัฒนารูปแบบต่างๆที่มีประสิทธิภาพ  แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การแนะนำและสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบกาให้เข้าร่วมการปฏิบัติเพื่อขยายผลออกไป  เวียดนามให้คำมั่นที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ”
ส่วนนาย Hans Hoogeveen รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนเธอร์แลนด์ได้เผยว่า เนเธอร์แลนด์ให้คำมั่นที่จะถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้แก่เวียดนามต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด