พัฒนาจังหวัดบิ่งถวนให้เป็นศูนย์พลังงานสะอาดของเวียดนาม

(VOVworld) - นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดบิ่งถวนปี 2017 โดยได้วิเคราะห์ถึงจุดแข็งของจังหวัด รวมถึงการอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ที่เอื้อให้แก่การเข้าถึงตลาดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล การท่องเที่ยว การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พลังงานหมุนเวียน

พัฒนาจังหวัดบิ่งถวนให้เป็นศูนย์พลังงานสะอาดของเวียดนาม - ảnh 1
นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดบิ่งถวนปี 2017

(VOVworld) - เมื่อเช้าวันที่ 19 เมษายน ณ จังหวัดบิ่งถวน นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดบิ่งถวนปี 2017 โดยได้วิเคราะห์ถึงจุดแข็งของจังหวัด รวมถึงการอยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ที่เอื้อให้แก่การเข้าถึงตลาดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล การท่องเที่ยว การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พลังงานหมุนเวียนและชี้ชัดว่า“แนวทางของคณะกรรมการส่วนกลางคือต้องพัฒนาจังหวัดบิ่งถวนให้เป็นศูนย์กลางด้านพลังงานสะอาดของเวียดนาม รวมถึงพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้า พร้อมทั้งต้องวิจัยการลงทุนก่อสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกและศูนย์กลางการแปรรูปแร่ไทเทเนียม”
นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ยํ้าว่า จังหวัดบิ่งถวนได้มีมาตรการเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก อีกทั้งพัฒนาการเกษตรอินทรีย์เพื่อดึงดูดสถานประกอบการเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกำชับให้ต้องฝึกอบรมแหล่งบุคลากร ทำการปฏิรูประเบียบราชการเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสและพยายามเพื่อให้จังหวัดบิ่งถวนถูกระบุในรายชื่อ 20 จังหวัดแถวหน้าในตารางดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันหรือพีซีไอระดับจังหวัด
ที่ประชุมยังได้ประกาศมติที่สนับสนุนโครงการลงทุน 14 โครงการ รวมเงินลงทุน 43 ล้านล้านด่งและลงนามในข้อตกลงจดทะเบียนให้แก่ 20 โครงการ รวมยอดเงินทุนจดทะเบียนกว่า 83 ล้านล้านด่ง.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด