พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาติเพื่อพัฒนาจังหวัดกว๋างนามให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

(VOVworld) – นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนจังหวัดกว๋างนามเนื่องจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาติเพื่อพัฒนาจังหวัดกว๋างนามให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กกล่าวปราศรัยในพิธี

(VOVworld) – ในการกล่าวปราศรัยในพิธีฉลองครบรอบ 20 ปีการฟื้นฟูและ 42 ปีการปลดปล่อยจังหวัดกว๋างนาม 24 มีนาคมที่มีขึ้น ณ นครตามกี่ จังหวัดกว๋างนามเมื่อค่ำวันที่ 24 มีนาคม นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้มอบเหรียญอิสริยาภรณ์เอกราชชั้น 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนจังหวัดกว๋างนามเนื่องจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ พร้อมทั้งชื่นชมจังหวัดกว๋างนามว่าเป็นตัวอย่างของความเป็นเอกฉันท์ระหว่างประชาชนและสมาชิกพรรคในการปฏิบัตินโยบายด้านกลาโหมและความมั่นคง รวมทั้งภารกิจการพัฒนาจังหวัดให้เจริงรุ่งเรือง ตลอดจนกำชับให้ทางการจังหวัดต้องให้ความสนใจต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายต่อไป ทางการจังหวัดกว๋างนามมีความได้เปรียบคือมีมรดกโลก 2 แห่ง ประกอบด้วยเมืองเก่าฮอยอันและโบราณสถานหมีเซิน พร้อมทั้งมีอ่าวทะเลและเขตสงวนชีวมณฑลหลากหลาย ดังนั้นทางจังหวัดควรมีความเชื่อมโยงด้านคุณค่าระหว่างท้องถิ่นด้วย “กว๋างนามควรพัฒนาเป็นจังหวัดที่เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านของภาคกลาง เขตที่ราบสูงเตยเงวียนและประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะการดึงดูดและส่งเสริมบทบาทของเศรษฐกิจทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคเอกชนจะเป็นเสาหลักใน 3 ด้านคือ อุตสาหกรรม การเกษตรอินทรีย์และการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจทางทะเลและเศรษฐกิจป่าไม้ บนพื้นฐานของการแข่งขันด้านผลผลิต ความคิดสร้างสรรค์และความเชื่อมโยงด้านความคิด ตลอดจนอนุรักษ์พื้นที่อาศัยและคุณค่ามรดกที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ศูนย์กลางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในเอเชียเมื่อหลายศตวรรษก่อน”.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด