พัฒนาหน่วยงานการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก

(VOVWORLD) - รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติโครงการปฏิบัติมติ 08 เมื่อวันที่  16 มกราคมปี 2017 ของกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก

พัฒนาหน่วยงานการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก - ảnh 1

รัฐบาลอนุมัติโครงการปฏิบัติมติ 08 ของกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลายเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก 

 โดยเพื่อผลักดันการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศและคนเวียดนาม หน่วยงานการท่องเที่ยวจะสร้างสรรค์และปรับปรุงโครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาในสถานการณ์ใหม่ ท้องถิ่นต่างๆที่มีศักยภาพและความได้เปรียบในการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนา เน้นพัฒนาเขตที่เป็นพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการยังย้ำถึงหน้าที่แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายการเข้าออกเมืองและการพำนักอาศัยของชาวต่างชาติในเวียดนาม กฎหมายการลงทุนปี 2014 และข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาให้แก่หน่วยงานการท่องเที่ยว อีกทั้งย้ำถึงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานการท่องเที่ยว จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โครงสร้างพื้นฐาน สร้างบรรยากาศที่อำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการพัฒนาการท่องเที่ยว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด