พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศคือเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อให้เวียดนามก้าวรุดหน้าไปกับยุคสมัย

(VOVworld) – นี่เป็นฟอรั่มเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและชมรมผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวโน้มและวิสัยทัศน์

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศคือเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อให้เวียดนามก้าวรุดหน้าไปกับยุคสมัย - ảnh 1
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศคือเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อให้เวียดนามก้าวรุดหน้าไปกับยุคสมัย

(VOVworld) – เช้าวันที่ 20 มิถุนายน ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดฟอรั่มเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์เวียดนามภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศ - พื้นฐานของวิธีการพัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้านของชาติ” นี่เป็นฟอรั่มเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและชมรมผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวโน้มและวิสัยทัศน์ ตลอดจนวางแนวทางและมาตรการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปซึ่งเป็นจุดแข็งของเวียดนาม มีส่วนร่วมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติในกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง ได้ย้ำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศคือจุดแข็งของเวียดนามบนพื้นฐานของการมีแหล่งบุคคลากรที่อยู่ในวัยทำงานเป็นจำนวนมากและมีฝีมือดี เทคโนโลยีสารสนเทศคือความเชื่อมโยงหลักและเป็นปัจจัยสำคัญมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ของประเทศให้เป็นผลสำเร็จ บนเจตนารมณ์นี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง ได้ชี้ชัดว่ารัฐบาลสั่งให้กระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการ บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการยืนหยัดปฏิบัติแนวทางคือเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐานของวิธีการพัฒนาใหม่ในการบริหารทุกระดับ หน่วยงานเศรษฐกิจสังคม  ในแต่ละสถานประกอบการและสังคม เน้นพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต ประกอบธุรกิจและบริหารเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งถือเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดเพื่อช่วยให้เวียดนามพัฒนาทัดเทียมกับประเทศพัฒนาและก้าวรุดหน้าไปกับยุคสมัย”./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด