พุทธศาสนานิกายหว่าหาวเวียดนามพัฒนาเพื่อศาสนาและเพื่อชาติ

(VOVworld)- ในโอกาสมหาพิธีรำลึก74ปีวันเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหว่าหาว ท่านหวิ่นห์ด๋ามประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ส่งจดหมายอวยพรถึงคณะกรรมการบริหาร บรรดาผู้มีสมณศักดิ์และพุทธศาสนิกชนหว่าหาวทุกคน

(VOVworld)- ในโอกาสมหาพิธีรำลึก74ปีวันเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหว่าหาว ท่านหวิ่นห์ด๋ามประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ส่งจดหมายอวยพรถึงคณะกรรมการบริหาร บรรดาผู้มีสมณศักดิ์และพุทธศาสนิกชนหว่าหาวทุกคนโดยมีตอนหนึ่งความว่า จากแนวทางมุ่งพัฒนาเพื่อศาสนาและเพื่อชาติ ในเวลาที่ผ่านมาศาสนิกชนหว่าหาวได้ใช้ชีวิตอย่างดีงามทั้งทางโลกและทางธรรม ร่วมสร้างสรรค์พุทธศาสนาหว่าหาวให้พัฒนายิ่งขึ้นพร้อมกับการพัฒนาของประเทศ คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมต่อภารกิจการพัฒนาประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด