พิธีฉลองครบรอบ 65 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานพลาธิการของกองทัพ

(VOVworld) – หน่วยงานพลาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาต่อพรรค รัฐและกระทรวงกลาโหมในการร่างยุทธศาสตร์และแผนการเพื่อสามารถค้ำประกันด้านพลาธิการในสงครามที่ปกป้องประเทศให้ลุล่วงไปด้วยดี

พิธีฉลองครบรอบ 65 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานพลาธิการของกองทัพ - ảnh 1
65 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานพลาธิการของกองทัพ

(VOVworld) – วันที่ 10 กรกฎาคม ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศได้เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 65 ปีวันก่อตั้งหน่วยงานพลาธิการของกองทัพ 11 กรกฎาคมและมอบเหรียญอิสริยาภรณ์เกียรติประวัติอันดีงามของทหารชั้น 1 ให้แก่ทบวงพลาธิการสังกัดกระทรวงกลาโหมเวียดนาม พร้อมทั้งย้ำว่า ในสภาวการณ์ที่โลกและภูมิภาคกำลังมีการผันผวนอย่างซับซ้อน ตลอดจนการพิพาทอธิปไตยในทะเลตะวันออกก็ยังคงเป็นไปอย่างซับซ้อน การขายทำลายพรรค รัฐและภารกิจปฏิวัติของประชาชนเวียดนามของฝ่ายที่เป็นอริได้มอบหมายหน้าที่ใหญ่และเร่งด่วนให้แก่พรรค ประชาชน โดยเฉพาะกองทัพ ซึ่งเป็นแกนนำในการปกป้องประเทศ ดังนั้นบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานพลาธิการเป็นหนักหน่วงมาก ท่านเจืองเติ๊นซางกล่าวว่า “หน่วยงานพลาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ให้คำปรึกษาต่อพรรค รัฐและกระทรวงกลาโหมในการร่างยุทธศาสตร์และแผนการเพื่อสามารถค้ำประกันด้านพลาธิการในสงครามที่ปกป้องประเทศให้ลุล่วงไปด้วยดี ตระหนักได้ดีเกี่ยวกับทัศนะพลาธิการประชาชน ปฏิบัติการรักษาพลาธิการของกองทัพกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจของท้องถิ่นและของเขตป้องกันรับมือ มีความผูกพันกับประชาชน พัฒนาพลังที่เข้มแข็งของหน่วยงานพลาธิการประชาชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่การป้องกันประเทศ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด