พิธีชุมนุมในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก

(VOVworld) – ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ยืนยันว่า วันที่ 6 มกราคมปี 1946 คือนิมิตหมายทองในประวัติศาสตร์เวียดนาม เป็นการพัฒนาที่เป็นก้าวกระโดดเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย เปิดระยะพัฒนาใหม่ของประเทศเวียดนาม
พิธีชุมนุมในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก - ảnh 1
พิธีชุมนุมเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก

(VOVworld) – พิธีชุมนุมเพื่อฉลองครบรอบ 70 ปีวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกได้มีขึ้นในเช้าวันที่ 6 มกราคม ณ อาคารรัฐสภาโดยมีท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศ ท่าน เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรี ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภา ท่าน เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามพร้อมบรรดาผู้นำของพรรค รัฐ รัฐบาลและรัฐสภาในสมัยต่างๆเข้าร่วม นอกจากนั้น ในงานยังมีนาย เฮงสัมริม ประธานรัฐสภากัมพูชา นาง ปานี ยาท่อตู้ ประธานรัฐสภาลาวและตัวแทนสมาชิกรัฐสภาเวียดนามตั้งแต่สมัยที่ 1 ถึงสมัยที่ 13 เข้าร่วม

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ยืนยันว่า วันที่ 6 มกราคมปี 1946 คือนิมิตหมายทองในประวัติศาสตร์เวียดนาม เป็นการพัฒนาที่เป็นก้าวกระโดดเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย เปิดระยะพัฒนาใหม่ของประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งย้ำว่า ในตลอด 70 ปีที่ผ่านมา รัฐสภาเวียดนามได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปฏิบัติหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสภาได้ส่งเสริมและยืนยันถึงบทบาทและสถานะและชื่อเสียงที่ได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า “รัฐสภายังคงสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ  รัฐสภาเป็นของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน นับตั้งแต่สมัยที่ 1 ในด้านองค์ประกอบและวิธีการทำงานของรัฐสภาได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นตัวแทนให้แก่ความมุ่งมั่น ความปรารถนาและสิทธิเป็นเจ้าของของประชาชน มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชน รัฐสภา สมัยต่อๆไปยังคงค้ำประกันการเป็นตัวแทนให้แก่ประชาชนทุกชั้นชน ประชาชาติและศาสนาต่างๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ”

พิธีชุมนุมในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก - ảnh 2
เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง


ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ในสภาวการณ์ปัจจุบัน พรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามต้องแสดงความสามัคคีกันอย่างใกล้ชิด รู้จักใช้โอกาสที่มี พยายามฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายเพื่อพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน พร้อมทั้งย้ำถึงความต้องการและหน้าที่ที่วางไว้ต่อรัฐสภาเวียดนามโดยเน้นถึงเนื้อหาสำคัญๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อไป ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของรัฐสภาเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเมืองของประเทศในระยะใหม่ ปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคอย่างทันการณ์ ผลักดันกิจกรรมด้านนิติบัญญัติ เปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ผลักดันกิจกรรมด้านการต่างประเทศและปฏิบัติการทูตรัฐสภาเพื่อมีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของแนวทางการต่างประเทศที่เปิดกว้าง มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่ายของพรรคและรัฐ เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า “ในปี 2016 และในปีต่อๆไป พรรค ประชาชนและกองทัพเวียดนามมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 โดยเน้นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการปฏิบัติก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว ยกระดับผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ปฏิบัติความก้าวหน้าและความยุติธรรมในสังคม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน”
ในการกล่าวปราศรัยในพิธีปิดการชุมนุมในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีวันเลือกตั้งทั่วไป ท่าน เหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่า ในตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ประชาชนเวียดนามยังคงไว้วางใจและมอบอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญอำนาจนิติบัญญัติ การตรวจสอบและการอนุมัติปัญหาสำคัญๆของประเทศให้แก่รัฐสภาซึ่งการมอบอำนาจของประชาชนผ่านการเลือกตั้งคือพื้นฐานประชาธิปไตยเพื่อสร้างสรรค์ทางการของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนของรัฐที่บริหารประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย ประธานรัฐสภามีความเชื่อมั่นว่า ด้วยเกียรติประวัติและประสบการณ์ที่ได้รับในตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อประชาชนและอนาคตของประเทศ รัฐสภาเวียดนามจะเสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สมกับความไว้วางใจของพรรค รัฐและประชาชนเวียดนาม. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด